STU

STU - brobygning til voksenlivet.

Vores STU tilrettelægges med afsæt i den unges behov og ressourcer. Det betyder, at vi skræddersyer elevens STU-forløb ud fra interesser og forudsætninger.

Et STU-forløb er en overgang til voksenlivet, hvor et primært mål er, at eleven afslutter STU-forløbet med en livsduelighed i bagagen, der bringer eleven direkte videre i job eller praktik.

Joanna påtager sig opgaven med at formidle job eller praktikplads. Praktik kan være en kombination af ekstern- og intern praktik. Flere elever vil ikke være i stand til at varetage et fuldtidsjob, så i god tid inden STU-forløbets ophør, sørger Joanna for at formidle/skabe et realistisk og meningsgivende job eller praktik.