Pædagogikken i praksis

Ét er teori, noget andet er praksis. Det er vi på Joanna meget bevidste om.


Sådan gør vi nu

Vi sender vores medarbejdere på kursus, så de tilegner sig teoretisk viden og praktiske pædagogiske principper i neuroaffektiv pædagogik. Vores pædagogiske tilgang drøftes i vores mødefora, og de anvendes som referenceramme i elevplaner og statusbeskrivelser.

På den lange bane

Vi er i gang med at udarbejde en større kompetenceudviklingsstrategi, der har til formål at udvikle og cementere vores pædagogiske ståsted.


Vores børn og unge har mange voksensnitflader i løbet af døgnet; i boligen, i skolen, på kontoret, i køkkenet, på værkstederne og under transport med chauffører. Hvert eneste voksenmøde er af betydning for vores børn og unges trivsel og udvikling. Med de udfordringer vores børn og unge har med i den bagage de kommer til os med, er det af afgørende betydning, at vi alle agerer i overensstemmelse med vores pædagogiske tilgange. Vi vil derfor sikre, at alle på Joanna – uanset titel og funktion - er medansvarlige og garanter for kontinuitet og stabilitet, og en sammenhængende indsats. Vi arbejder derfor henimod en tilpasset kompetenceudvikling af samtlige ansatte, uanset om man er lærer, pædagog, medhjælper, pedel, køkkenassistent, chauffør eller sekretær.
På Joanna har vi den helt store fordel, at vi har skole og bosted på samme matrikel, hvilket gør det enklere at praktisere, vedligeholde og udvikle en fælles pædagogiske indsats.

I forhold til den løbende kompetenceudvikling, vil vi udarbejde introduktionsforløb for nye medarbejdere, samt planlægge sidemandsoplæring. I tillæg til de faste mødefora, vi har på stedet, vil vi skabe rammer for samlet refleksion for alle medarbejdere, og ligeledes med jævne mellemrum afvikle ”brush-up” temadage enten eksternt eller internt.