Pædagogikken i praksis

Ét er teori, noget andet er praksis. Det er vi på Joanna meget bevidste om.


Sådan gør vi allerede

Alle medarbejdere kompetenceudvikles i neuroaffektiv udviklingspsykologi, så vi har samme teoretiske viden og mestrer de praktiske pædagogiske principper i neuroaffektiv pædagogik. Vores pædagogiske tilgang drøftes i vores mødefora, og de anvendes som referenceramme i elevplaner og statusbeskrivelser.

Vi har fast tilknyttet Janne Hovgaard Rasmussen fra LivZonen, som bistår os i alle aspekter af vores arbejde med den neuroaffektive tilgang.
Janne er certificeret Psykoterapeut, med efteruddannelse i choktraumeterapi, og er desuden i gang med at blive certificeret som Theraplat Terapeut. Læs mere om Janne på hendes hjemmeside eller Facebookside.
Janne underviser alt personale, superviserer og udarbejder neuroaffektive analyse på vores børn og unge i både bosted og skole. De neuroaffektive analyser sikrer, at vi altid arbejder med udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone.

 

På den lidt længere bane - vi er i gang

Vi har udarbejdet en større kompetenceudviklingsstrategi, der har til formål at udvikle og cementere vores pædagogiske ståsted.
 Det er vores mål, at beboere/elever altid bliver mødt af et menneske, der agerer ud fra en neuroaffektiv platform, uanset hvor på matriklen de befinder sig - altså også udenom boenhederne og klasseværelserne.

Vores børn og unge har mange voksensnitflader i løbet af døgnet; i boligen, i skolen, på kontoret, i køkkenet, på værkstederne og under transport med chauffører. Hvert eneste voksenmøde er af betydning for vores børn og unges trivsel og udvikling. Med de udfordringer vores børn og unge har med i den bagage de kommer til os med, er det af afgørende betydning, at vi alle agerer i overensstemmelse med vores pædagogiske tilgange. Vi vil derfor sikre, at alle på Joanna – uanset titel og funktion - er medansvarlige og garanter for kontinuitet og stabilitet, og en sammenhængende indsats. Vi arbejder derfor henimod en tilpasset kompetenceudvikling af samtlige ansatte, uanset om man er lærer, pædagog, medhjælper, pedel, køkkenassistent, chauffør eller sekretær.
På Joanna har vi den helt store fordel, at vi har skole og bosted på samme matrikel, hvilket gør det enklere at praktisere, vedligeholde og udvikle en fælles pædagogiske indsats.

I forhold til den løbende kompetenceudvikling, vil vi udarbejde introduktionsforløb for nye medarbejdere, samt planlægge sidemandsoplæring. I tillæg til de faste mødefora, vi har på stedet, vil vi skabe rammer for samlet refleksion for alle medarbejdere, og ligeledes med jævne mellemrum afvikle ”brush-up” temadage enten eksternt eller internt.