Tilsyn

Flere myndigheder fører tilsyn på Joanna.

  • Socialtilsyn Øst
  • Lolland Kommunes Undervisningstilsyn
  • Arbejdsmiljøtilsynet.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Ombudsmandens børnekontor.

Socialtilsyn Øst har været på tilsyn 2. maj 2024. Af godkendelsen fra Socialtilsyn Øst fremgår det blandt andet:

”Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder fagligt kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad medvirker til trivsel hos borgerne og resulterer i udvikling hos målgruppen. Vi vurderer hertil, at: Tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem døgn- og skoletilbud/botilbud og beskæftigelsestilbud til gavn for børnene/de unge”.

Se Joannas seneste Tilsynsrapport her: Driftsorienteret tilsyn, 2024

Ombudsmandens Børnekontor har været på tilsyn november 2022. Vi afventer deres rapport.
Undervisningstilsynet fra Lolland Kommune har været på tilsyn i december 2022. Vi afventer deres rapport.
Styrelsen for patientsikkerhed har været på tilsyn den 19. marts 2024. Se seneste rapport her: Tilsynsrapport