Tilsyn

Flere myndigheder fører tilsyn på Joanna.

  • Socialtilsyn Øst
  • Lolland Kommunes Undervisningstilsyn
  • Arbejdsmiljøtilsynet.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed.

Socialtilsyn Øst har været på tilsyn i december 2020. Af godkendelsen fra Socialtilsyn Øst fremgår det blandt andet:

"Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet og på tværs af de 7 temaer for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirkertil trivsel hos børnene/de unge, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer.

Der er tale om et tilbud, der har en fagligt kompetent og ansvarlig ledelse, der er i gang med at implementere og dokumentere tilbuddets værdisæt, samt oparbejde et fagligt fundament til understøttelse af målgruppens behov".

 

Se Joannas seneste Tilsynsrapport her: Driftsorienteret tilsyn, 2020

Undervisningstilsynet fra Lolland Kommune har været på tilsyn i 2020, og vi har efterfølgende optimeret vores dokumentation.
Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg i marts 2021, og der er ingen bemærkninger. De har varslet anmeldt besøg i juni 2021.
I det forgangne år, har vi ikke haft besøg f Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er ingen anmærkninger fra forrige tilsynsbesøg.