Tilsyn

Flere myndigheder fører tilsyn på Joanna.

  • Socialtilsyn Øst
  • Lolland Kommunes Undervisningstilsyn
  • Arbejdsmiljøtilsynet.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed.

Socialtilsyn Øst har været på tilsyn 26. oktober 2021. Af godkendelsen fra Socialtilsyn Øst fremgår det blandt andet:

"Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet og på tværs af de 7 temaer for at sikre, at der er den fornødne kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirkertil trivsel hos børnene/de unge, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer.

Socialtilsynet finder, at der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med kvalificerede faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er dermed vurderingen, at børn og unge, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Joanna.

Se Joannas seneste Tilsynsrapport her: Driftsorienteret tilsyn, 2021

Undervisningstilsynet fra Lolland Kommune har ikke været på tilsyn i 2021, da deres tilsynskonsulent ikke længere er i stillingen.
Arbejdstilsynet har været besøg 1. marts  2022, og der er ingen bemærkninger. De har varslet anmeldt besøg i andet halvår 2022.
I det forgangne år, har vi ikke haft besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er ingen anmærkninger fra forrige tilsynsbesøg.