Priser

Priser for ophold og undervisning pr. 1. maj, 2023.

(Prislisten kan også hentes som pdf her. Prisliste pr. 1. maj, 2023)

Døgntakst ophold
(Inkl. administrationsgebyr)
Institutionens døgntakst for ophold uden undervisning er:
(Normering 1-4)
 
  Pr. døgn kr. 2.919,01
     
Akut døgntakst ophold
(Inkl. administrationsgebyr)
Institutionens døgntakst for akutophold:
(Nomering 1-4)
 
  Hverdage pr. påbegyndt døgn
Weekend og helligdage pr. påbegyndt døgn
Særlig støtte - normering 1-1 pr. time

Andre priser kan blive aktuelt alt efter opgavens omfang
kr. 4.502,04
kr. 6.753,05
kr. 460,89
     
Ophold pr. år
(Inkl. administrationsgebyr)
Opholdsbetaling inkl. mulig forældrebetaling m. weekendophold. Inkl. lommepengepenge, tøjpenge, og transport til og fra forældre
(Normering 1-4) 
 
   
  Pr. måned (12) Pr. år
I alt kr. 92.819,94 kr. 1.065.437,56
Undervisning pr. år
Inkl. administrationsgebyer
Undervisning inkl. mulig forældrebetaling for dagelever
(Nomering 1-4)
 
   
  Pr. måned (11) Pr. år
I alt  kr. 27.991,74 kr. 307.909,14
(Der betales ikke for undervisning i juli måned)
 
Betaling Ophold
Betaling for opholdsåret beregnes med ophold i 52 uger - undervisning kan tilkøbes.
(Se pris for betaling af undervisning under "Undervisning pr. år")

Betaling for opholdselever (inkl. undervisning) fordeles på 12 måneder og opkræves kvartalsvis forud i månederne juni - september - december - marts for det efterfølgende kvartal.

Betaling for undervisning til dagelever fordeles på 11 måneder og opkræves kvartaltsvis forud i månederne juni - september - december - marts for det effterfølgende kvartal.
     
     
 Weekendaflastning Ophold i weekender fra fredag kl. 14:00 til søndag kl. 19:00 faktureres pr. løbende måned for aftalte weekender med:  
  Weekendtakst kr. 5.838,02
     
Særligt støtte ophold Særlig støtte i opholdsdelen afregnes med:  
  Takst for særligt støtteophold pr. time (min) kr. 460,89
     
     
STU - Tilbud
(Inkl. administrationsgebyr)
Undervisningstakst for unge visiteret til STU tilbud  
 
  Pr. måned(12) Pr. år
I alt kr. 27.653,75 kr. 331.844,97
 
Særlig støtte på STU-forløber Særlig støtte på STU-forløbet herunder "en til en undervisning" afregnes med taktsten for særlig undervisningsstøtte pr. time af 60 min med:  
     
Ophold for $107 tilbud
(Inkl. administrationsgebyr)
Opholdstakst for unge visiteret til $107 tilbud  
Takst 1
Se ydelsesbeskrivelse
Pr. måned (12) Pr. år
I alt kr. 33.184,51 kr. 398.214,11
     
Takst 2
Se ydelsesbeskrivelse
Pr. måned (12)  Pr. år
 I alt kr. 51.075,59 kr. 612.907,05
     
Takst for ekstra støtte på §107 pr. time   kr. 460,89
     
Takst for egenbetaling for unge visiteret til $107 tilbud opkræves af den unge (egenbetaling) og afregnes med:    
Husleje kr. 2.789,35 kr. 33.472,24
Kost kr. 1.878,98 kr. 22.547,73
 
     
Transport Transport afregnes med kr. 11,73 pr. km.  
     
Andet Andre ydelser kan aftales.  
     
Alle priser reguleres med max 3% en gang årligt pr. 1/5.

Drej din mobil til landscape for at få vist prislisten

Drej din mobil til landscape for at få vist prislisten