Joanna bosteder

Vi har flere afdelinger på stedet:

  • Gården
  • Marken
  • Fløjen
  • Udsigten
  • Kvisten

 

Vores fundament og tilgang.

 
Vi står solidt plantet med begge ben i den lollandske muld, og med afsæt i neuroaffektiv pædagogik, agerer vi med en anerkendende, kognitiv og strukturel tilgang, med stor vægt på relationspædagogik.

Vores børn og unge har ofte været udsat for belastninger, som gør dem socialt truede. Vi arbejder derfor med social-færdighedstræning for at hjælpe barnet/den unge med at opnå livsduelighed og et fyldestgørende voksenliv. Det betyder blandt andet, at vi yder omsorg og nærhed, og ud fra individuelle hensyn arbejder med jeg-opbyggende støtte. Det er vigtigt, at barnet/den unge bliver støttet i at nedtone tidligere indlærte og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, så den unge lærer at forholde sig konstruktivt og realistisk til sig selv og sin omverden. Det indebærer også, at vi dagligt forsøger at bibringe barnet/den unge indsigt i egne problematikker, som kan forhindre et bæredygtigt samvær med andre.

Og når det så er sagt;
Så er sådan, at vi sætter alle sejl ind på at få vores børn og unge til at føle tilhør hos os. Ved visitation tager vi ugangspunkt i individuelle behov, og vi lægger stor omsorg i at skabe familielignende bogrupper på 2-4 børn/unge på tværs af alder og køn. Vi arbejder bevidst med at skabe lækre rammer for vores børn at vokse op i, for at understøtte børnenes oplevelse af hjemlighed.

For at få det hele til at gå op i en højere enhed, er vi en flok dedikerede, nærværende, autentiske voksne ildsjæle, der brænder for vores job og er villige til at gå den ekstre mil, der skal til for at være der for vores børn og unge, og møde dem lige der hvor de har brug for at blive mødt.

Vores pædagogiske ståsted kan du læse mere om i under fanen "Pædagogikken" i menulinjen.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere. Ring på vores hovednummer 54960035, og så formidler vi kontakt til den på stedet, der kan give den bedste beskrivelse af vores boenheder.