Forældre

Der kan være mange årsager til, at et barn ikke kan bo hos sine forældre, og vi arbejder med respekt for den historie, den enkelte familie har.

Vores tilgang til samarbejde med forældre hviler på et fundament af tillid til, at vi som forældre altid gør det bedste vi kan for vores børn.

Vi er meget bevidste, om den vigtige funktion vi har i at være bindeled mellem barn og familie, og vi sørger for at overholde de aftaler vi har om kontakt.

Vi fortæller meget gerne mere. Det kunne være over telefonen eller ved en personlig samtale. Kontakt os gerne!