Forældre

Der kan være mange årsager til, at et barn ikke kan bo hos sine forældre, og vi arbejder med respekt for den historie, den enkelte familie har.

Vores tilgang til samarbejde med forældre hviler på et fundament af tillid til, at vi som forældre altid gør det bedste vi kan for vores børn. Forældrene forbliver selvfølgelig altid vigtige omsorgspersoner for barnet, og vil fortsat have stor indflydelse på alle forhold omkring barnet.

Vi er meget bevidste, om den vigtige funktion vi har i at være bindeled mellem barn og familie, og vi sørger for at overholde de aftaler vi har om kontakt. Det betyder blandt andet, at vi sørger for at have telefonisk kontakt med forældrene en gang ugentligt. For de børn, der ikke selv kan ringe hjem, hjælper vi barnet med at ringe, og er der brug for vores støtte under samtalerne, så er vi ved siden af og klar til at hjælpe.

Vi fortæller meget gerne mere. Det kunne være over telefonen eller ved en personlig samtale. Kontakt os gerne!