Akutmodtag

Kommuner kan anbringe børn og unge hos os akut, dersom vi har en ledig plads.
Vi kontaktes på hovednummer 54963500. 
Udenom ordinær arbejdstid er telefonen omstillet til vagttelefon. 
Vi stiller hurtigt et individuelt tilpasset tilbud til rådighed, ud fra de oplysninger vi får.
 

Dog kan vi ikke tilbyde at modtage akut i en sommerferieperiode. Dette på grund af at ledelse og fast personale afholder ferie på skift, og vi dermed ikke kan tilrettelægge den bedst mulige modtagelse, med stabil personaledækning.

Vi gør vores allerbedste for at skabe tryg og kvalificeret modtagelse og ophold, og samarbejder med familie og sagsbehandler for at afhjælpe de følgevirkninger en akutanbringelse kan medføre for både barn og familie.


Pris for en anbringelse fremgår under kommuneinfo. Er der behov for én til én støtte på barnet/den unge i et givent antal timer, aftales dette ved anbringelsen, og afregnes ud fra oplyst timetakst.